Vejpare samlas på gatan

Skarpa inlägg varje dag

Människor har alltid haft ett behov av att träffas på naturliga samlingsplatser. Ibland träffas man för att röka och dricka alkohol. Dessa aktiviteter är inte särskilt hälsosamma. Lägg därtill att alkohol ibland resulterar i stora kostnader för samhället. Dagens ungdomar kanske har hittat ett annat alternativ som både är hälsosammare och säkrare. 

Vejpa är en term som kanske inte alla vuxna känner till. Ungdomarna är dock välbekanta med denna term. Det är en variant av rökning som inte innehåller de farliga ämnena som finns i cigaretter.

Ibland använder man istället termen e-cigaretter. Idag är det vanligt att ungdomarna träffas för att vejpa. Detta kan ske utomhus såväl som inomhus.

Samhället har inte riktigt accepterat e-cigaretterna. Man har bland annat forskat i hur denna produkt kan påverka hälsan. Med tiden har man kommit fram till att vanliga cigaretter är farligare. Politikerna har därför godkänt konsumtion samt försäljning av e-cigaretter.

Många företag har därför startats för att sälja dessa produkter. En del av dessa företag har kommit på finurliga marknadsföringsstrategier, exempelvis – Vapenation hjälper dig må bättre. 

För några år sedan blev också vejpa ett officiellt verb i Sverige. 

Vejpandet på gator och torg

Ungdomarna samlas för att vejpa i parken. I en del fall har vissa svenska kommuner försökt stoppa denna utveckling. Anledningen till detta varierar. Vi kan dock konstatera att många av deras argument inte är särskilt välgenomtänkta.

E-cigaretter hade aldrig blivit lagliga om de var lika farliga som tobakscigaretter. Att förbjuda alla former av rökning är förmodligen inte rätt väg att gå. Ungdomar brukar hitta alternativa vägar för att testa saker som kanske inte är så bra för hälsan.

  • Redan för 100 år sedan kunde man läsa tidningsartiklar om ungdomar som härjar runt i städerna. Alkohol var ofta inblandat. Dessa typer av aktiviteter tenderar att vara ständigt återkommande, oavsett vilken generation man tillhör.
  • För cirka 50 år sedan var rökning fortfarande väldigt populärt. Ungdomar rökte på skolgården och det fanns inte särskilt många restriktioner från landets myndigheter. 
  • Drogerna har kommit starkt under de senaste åren. Många ungdomar har testat någon typ av drog och studier har visat att det blir allt vanligare.  
  • Vilken typ av drog som är populärt tenderar att förändras från generation till generation. Cannabisrökning har dock varit en aktivitet som länge varit förankrad i ungdomskulturen.

Min poäng är att det finns många ungdomsaktiviteter som både är farliga och olagliga. Dessa aktiviteter skapar också en stress hos föräldrarna.

Det är med stor sannolikhet betydligt bättre att ungdomarna träffas för att vejpa. En anledning till att vi inte gillar detta kan förmodligen vara själva röken. Vi förknippar nämligen rök från cigaretter med något som både är farligt för användaren och omgivningen.

Röken från e-cigaretterna delar dock väldigt få egenskaper med rök från tobakscigaretter. Vi kanske därför bör testa våra fördomar och låta den nya generationen vejpa i fred. I annat fall kanske de hittar något annat att göra som inte alls är lika skonsamt mot kroppen.

Fler unga än äldre som väljer e-cigaretter. Vi har visserligen redan konstaterat att den yngre generationen är mer sugna på att vejpa. Men varför hakar den äldre generationen inte på, speciellt med tanke på de många hälsofördelarna?

Det kan vara så att många gamla rökare redan har spenderat hela deras liv med att röka. Skadorna på kroppen har därför redan manifesterat sig. På ålderns höst vill de helt enkelt inte sluta. En läkare skulle dock förmodligen påpeka att det finns hälsofördelar med att sluta, även om man gör det på ålderns höst.

Vi kan finna ett annat problem hos de äldre som stavas vanor. Våra vanor är nästan aldrig enkla att förändra. Detta gäller speciellt för någon som har kommit upp i åldern. Vi kan nog alla relatera till en förälder eller dylikt i vår familj som alltid vill göra något på ett specifikt sätt.

När vi påpekar fördelarna med att byta vanor blir de irriterade. Vad detta beror på är svårt att avgöra. Det enda svaret jag kan hitta är helt enkelt att vanor är något som många av oss håller starkt på.

Det spelar helt enkelt ingen större roll om vi kan må bättre eller få ett bättre resultat av att göra något på ett annat sätt. 

Utvecklingen i andra länder

Människor i USA har demonstrerat för att legalisera e-cigaretter. Ett exempel – Vejpare på gatan i Washington. Varför är legaliseringsprocessen ofta en lång och svår process?

  • En anledning är det tidigare bristfälliga forskningsläget. Man visste helt enkelt inte om e-cigaretter kunde skada människor på samma sätt som tobakscigaretter. Man ville därför invänta mer forskning för att kunna ta ett konkret beslut i frågan.
  • En annan anledning är alla de lobbyister som arbetar i konkurrerande verksamhet. Tobakscigaretter hade förmodligen redan varit förbjudet om det inte fanns många företag som tjänar bra med pengar på att producera och sälja dessa varor.
  • Dessa företag har gott om pengar, och de kan således påverka regeringarna i olika länder. Lobbyverksamhet är i mångt och mycket ett känsligt ämne. Rika människor kommer dock alltid hitta sätt för att få igenom deras viljor.
  • E-cigaretterna produceras främst av mindre företag i Kina. Dessa företag hade kanske inte initialt sett tillräckligt med pengar för att marknadsföra deras nya produkt.

Det finns alltså många anledningar till att lagstiftningen haltar i vissa länder. Vi kan konstatera att det inte bara handlar om produktens eventuella hälsofaror. Det politiska systemet är inte alltid rättvist och ibland gynnar man sina vänner och personer med mycket pengar.

No Comments

Add your comment