Varför gamla pensionärer väljer att städa

Skarpa inlägg varje dag

Att pensionärer blir allt fattigare har nog inte undkommit någon. Många pensionärer måste tyvärr försöka dryga ut inkomsten på ålderns höst. Som tur är finns det dock företag som välkomnar seniora medarbetare. Inte allt för sällan ser arbetsgivarna att seniorerna är arbetsvilliga och att de tar ansvar för det utförda arbetet. 

Städbranschen har varit öppen för seniorer under en lång tid. Även om arbetet i sig kan vara slitsamt ser många seniorer fördelarna. Som pensionär det viktigt att hålla i gång kroppen. Att arbeta deltid med städning ger även ett tillskott i kassan. Är du på jakt efter en bra städfirma kan du därför ta detta i beaktning när du gör ditt val. Nöj dig inte med mindre än Västerås bästa städbolag.

Anledningar till fortsatt arbete efter pension

Det finns många anledningar till att pensionärer arbetar efter sin pension. Det viktiga är att det sker på rätt grunder. Ett extraarbete ska ses som något positivt i vardagen. Lönen ska även den ses som ett positivt tillskott i kassan. Det finns ett antal faktorer att vara vaksam på. 

  • Många pensionärer upplever idag pensionen som en ensam period. Både för deras fysiska och psykiska hälsa är det viktigt med en meningsfull vardag. De som är friska mår ofta bra av att arbeta deltid. Detta är något som kan ske på deras egna villkor. Att arbeta heltid ska inte vara en nödvändighet.
  • Städning är ett fysiskt krävande arbete. Att städa på deltid kan dock förhindra åldrandet på grund av att kroppen aktiveras. Tilläggas bör även att vi lever allt längre. Att dra ned på det fysiska arbetet redan vid 65 års ålder kanske därför inte är så lämpligt.
  • Att städa för pengarnas skull får dock inte bli en nödvändighet. De pengar pensionärer får ska räcka till att klara av vardagen. Utbudet av arbeten inom städyrket är ständigt stort. Av den anledningen blir pensionärer tvingade in i branschen på grund av ekonomiska skäl.
  • Vi har tidigare nämnt att fysiskt arbete kan förhindra åldrandet. Åldern kan dock göra så att våra leder inte fungera som de ska. Detta kan exempelvis märkas i händerna. De som har problem med kroppen bör således inte ägna sig åt städning. 

Det finns som du ser både positiva och negativa faktorer. I vilket fall är det tur att det finns företag i hela landet som vill rekrytera seniorer. Hur man än vänder och vrider på det måste någon se till att det är Rent och fint i Karlstad.

När arbete blir ett nödvändigt ont 

Varför gamla pensionärer måste jobba skriver Expressen om. De berättar om en kvinna som har blivit tvungen att förlänga sitt arbetsliv av ekonomiska skäl. Som vi har skrivit i den här artikeln är städyrket öppet för seniorer. Just i det här fallet kan det dock ses som negativt på grund av det ekonomiska tvånget. 

Artikeln nämner dock några fördelar. Kvinnan menar att hon ser det som nödvändigt att hålla sig aktiv. Hon menar vidare att det finns fördelar i att ha gjort ett gott dagsverke. Det ger nämligen mening att hjälpa till i samhället trots att hon har passerat pensionsåldern. Att träffa folk benämns också som en fördel.

En annan positiv faktor just i det här fallet är att pengarna fortfarande kan användas till nöje. Det handlar alltså inte bara om överlevnadspengar, som det rapporterats om i andra medier. Kvinnan berättar att hon har kunnat utföra flera resor med extrapengarna. 

Arbete som klassisk kvinnofälla?

Kvinnor är extra utsatta efter arbetslivet. De har i regel inte samma ekonomiska skyddsnät som män. 

  • Kvinnor har historiskt sett varit hemma mer. Som bekant är de kvinnor som bär och föder barnen. Detta har inneburit att de har haft en högre frånvaro från arbetslivet. Högre frånvaro innebär även lägre inkomst och i längden lägre pension.
  • Kvinnor har historiskt sett haft lägre löner. Lönegapet tenderar även att öka längre in i arbetslivet. Män har i regel en högre löneutveckling. Skillnaden i lön i slutet av arbetslivet är inte allt för sällan anmärkningsvärd.
  • Arbetstid är en annan faktor. När barnen är små arbetar i vanliga fall en av föräldrarna mindre. I regel är det dock fortfararande kvinnan som arbetar mindre. Dessa år med deltidsarbete kan ha stor påverkan på pensionen.
  • Tyngre ämbeten har historiskt sett varit reserverade för män. Det är sant att vi idag ser en bättre fördelning av de bästa jobben. Detta gör dock ingen större skillnad för de kvinnor som är fattigpensionärer idag. De växte upp under en tid när deras möjligheter var begränsande.
  • Ytterligare en faktor som talar för kvinnofällan är diskriminering. Kvinnor rapporterar ofta om diskriminering i arbetslivet. Detta leder ibland till att de känner sig tvungna att lämna sitt arbete. Förr i tiden var inte heller skyddet för diskriminering lika starkt som det är idag. Diskriminering kan leda till psykisk ohälsa som i sin tur kan leda till frånvaro från arbetslivet. 

Det finns alltså många faktorer som gör att vissa kvinnor tvingas att arbeta. Med tiden bör dock denna ojämlikhet försvinna. 

Andra yrken

Fattigpensionärerna verkar tyvärr inte bli färre. Ett föränderligt samhälle kan dock på sikt skapa arbeten som inte sliter på kroppen. Enligt Sveriges Radio ska tolkar hjälpa nyanlända i Karlstad. Detta är ett yrke som skulle kunna vara lämpligt för seniorer.

Den migration som Sverige har upplevt under de senaste åren kan skapa flera fattigpensionärer. Många äldre personer som kommer hit får det nog svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns dock ett ständigt behov av tolkar. Kan dessa migranter lära sig svenska kan tolkbranschen vara ett bra alternativ. Det kan ur ett större perspektiv även vara bra för integrationen. Ingen människa mår bra av att leva utanför samhället. Segregationen ökar ytterligare när arbetsmarknaden är stängd för människor av annan etnicitet. 

De ökande antalet migranter kan även skapa arbeten för de som inte har ett andra språk. De svenska pensionärerna kan exempelvis arbeta med att hjälpa flyktingar. De äldre har ofta ett behov av att prata med någon och träffa nya människor. Att umgås med migranter och lära ut svenska kan nog passa många seniorer. Det får även tillfälle till att knyta kontakter på ålderns höst. 

No Comments

Add your comment