Nya lagar öppnar nya möjligheter

Skarpa inlägg varje dag

Samhället vill ge medborgarna möjligheten till att uppfylla deras drömmar. Man måste samtidigt hindra människor från att fuska eller försöka utnyttja systemet. Det finns därför bestämmelser som gör det olagligt att inte betala skatt. Regeringen försöker samtidigt lätta på vissa regler för att människor inte ska behöva ta sig igenom allt för många hinder när de startar ett företag. 

Skatteregler kan utgöra ett sådant hinder. Samtidigt måste staten se till så att det kommer in tillräckligt med skatteintäkter. Det finns vägar för att underlätta denna problematik för båda parter.

Man kan exempelvis införa hårdare lagar för ekonomisk brottslighet. I detta fall hoppas man och tror att medborgarna ska bli avskräckta till att begå sådana brott. Risken för att bli straffad väger inte upp fördelarna med att fuska och kanske tjäna lite extra pengar.

Samtidigt kan staten lätta på reglerna för bokföringsskyldigheten. Just bokföringen kräver mycket arbete på många företag och det kan dessutom vara en stor kostnad. Det är nämligen inte alla som kan sköta bokföringen på egen hand. Kostnaden för att ta in extern hjälp brukar vara rätt betydande för ett litet företag.

Juridik är ett annat viktigt område för många företagare. Man vänder sig ofta till en advokat eller jurist för att få hjälp när problem uppkommer. Det kan exempelvis handla om en kund som inte har betalat fakturan. 

Även juridisk hjälp är nästan alltid dyrt. Staten kan dock ändra på lagarna så att företagarna får rätt till juridisk hjälp under vissa omständigheter, på samma sätt som privatpersoner som är misstänkta för brott. Det finns många juridiska byråer som är redo att hjälpa till om det behövs. Rive Juridiska Byrå är det rätta valet.

Lagstiftning inom den Europeiska unionen

Den Europeiska unionen är ett ständigt föremål för debatt hos svenskarna. Många verkar tro att denna union endast ställer till med problem, eller att det är en organisation som bestämmer hur vi ska leva våra liv. Faktum är dock att EU har många fördelar, speciellt för företagen.

  • Generellt sett måste samtliga länder inom unionen bedriva handel med varandra på lika villkor. Detta innebär i praktiken att samtliga företag måste följa samma lagar. Detta gynnar bland annat konkurrensen och säkerheten vad gäller affärsuppgörelser.

Men vad har detta med nya lagar att göra? 

  • Som du säkert redan vet tar man de flesta besluten i Bryssel. Där finns representanter från samtliga EU-länder. Man skulle kunna säga att några av de skickligaste politikerna inom deras respektive område bor och verkar i Bryssel.
  • Det finns med andra ord ett stort mått av human kapital inom denna institution. Detta innebär i praktiken att man kommer vara väldigt försiktiga med att lägga fram nya lagar. Man kommer endast införa nya lagar som gynnar befolkningen i medlemsländerna. Detta gäller inte minst för företagen.
  • Möjligheter till att bedriva internationell handel inom EU brukar finnas högt upp på dagordningen. Samtidigt finns det kulturella skillnader som kan göra det svårt att bedriva handel över gränserna. Politikerna måste därför hela tiden införa nya lagar som underlättar för detta. Man behöver föra diskussioner med representanter från olika länder för att det ska bli så rättvist som möjligt. Detta gäller inte minst för det som kallas för offentlig upphandling, när myndigheter och kommuner köper tjänster av den privata sektorn. 

Behöver du hjälp med juridik på hemmaplan? Rive Juridiska Byrå kan stå till tjänst med kompetenta jurister. Det är viktigt att ta hjälp av jurister som har specialistkunskap inom ditt verksamhetsområde. Lagboken är nämligen tjock och den omfattar egentligen alla samhällssektorer.

Hur samhället reagerar på nya lagar

Ny lag är bakgrunden till auktionen om 5G. Läs mer i Dagens Juridik. Som du förstår tenderar vissa lagar att skapa många kontroverser. Ibland handlar det bara om rädsla som inte bygger på fakta. Andra gånger handlar det faktiskt om lagar som kommer att förändra våra liv.

Ett exempel på detta är penningpolitiken och centralbankens ensamrätt vad gäller att bestämma räntor. Detta är inte alltid gynnsamt för medborgarna och det skapar både oro och rädsla. Ibland är oron berättigad, andra gånger måste man ta ett beslut som endast gynnar en del av befolkningen.

Generellt sett brukar det dock vara lagar om vår frihet på internet som rör upp många känslor. Expressens artikel lägger fokus på LinkedIn. Det har länge spekulerats om sociala medier som inte respekterar vår integritet och som säljer vår data till andra partners. Vissa medborgare hävdar att vi behöver lagar som skyddar oss mot detta.

Man skulle därför kunna säga att det finns två sidor av myntet. Ibland protesterar man och menar att regeringen försöker begränsa oss genom nya lagar gällande frihet på internet. Samtidigt finns det röster som menar att staten ska göra mer för att skydda oss mot de stora IT-jättarna. 

Vi är i många fall beroende av sociala medier och andra plattformar som låter oss sköta vår kommunikation och annat på nätet. Det är genom lagar och regler som vi kan göra detta på ett säkert sätt. 

No Comments

Add your comment