Mer tid för patienterna ett vanligt önskemål

Skarpa inlägg varje dag

Politikerna vill ofta reformera vården. Den utgör en viktig del av samhället och svenskarna överväger noga denna detalj när de röstar i riksdagsvalet. Man skulle därför kunna tro att personalen på sjukhus och vårdhem får alla de verktyg som de behöver för att utföra deras jobb. Samtidigt kommer det ständigt rapporter om hur vissa delar av arbetet fungerar dåligt.

De privata vårdbolagen brukar vara extra utsatta för hård kritik. Det har hänt att deras anställda har rapporterat om att de inte får tillräckligt med tid för patienterna. Man vill kunna sätta sig ner och prata utan att ständigt behöva stressa. 

Ibland känns det som att detta är ett helt nytt fenomen. Vi inbillar oss att personalen hade gott om tid för att prata med patienterna under 1900-talet. Vi inbillar oss också att de privata vårdbolagen endast har försämrat situationen. 

Dessa påståenden kanske inte är helt tagna ur luften. Sveriges ekonomi gick på högvarv under andra häften av 1900-talet. Den offentliga sektorn var väldigt stor och man hade en stor personalstyrka inom nästan alla samhällsområden. Under 2000-talet insåg man att detta inte längre var hållbart.

Den borgerliga regeringen drog ned på många områden samtidigt som de privatiserade offentliga institutioner. Många medborgare menar att detta är orsaken till att vårdpersonalen inte får tillräckligt med tid och verktyg för att utföra deras jobb.

Rapporter visar dock att detta inte är hela sanningen. Man har lyckats effektivisera många delar av arbetet, vilket bland annat har lett till mindre omkostnader för den svenska staten. Medkomp bemanning kan sina saker. Deras organisation är bara ett av alla exempel på hur branschens aktörer har ökat deras kunskap och skapat mer effektiva institutioner som gynnar stora delar av samhället.

Men det måste väl ändå finnas vissa negativa faktorer?

Den privata vårdens nackdelar

Alarmerande rapporter har uppkommit i ljuset av att man börjat granska privata vårdgivare. Det har exempelvis handlat om deras arbetsmetoder.

  • Många privata vårdbolag har gått långt för att kunna spara pengar på material. Man har bland annat infört riktlinjer för hur man ska ta hand om patienternas hygien. Dessa åtgärder har enligt vissa personer inom branschen varit både integritetskränkande samt sänkt vårdkvaliteten.
  • Vårdbolagen har dock försvarat sig med att många sjukhus använder onödigt mycket material och utrustning på grund av att de inte jämför behovet. När vi pratar om material handlar det bland annat om blöjor, bandage och mediciner.
  • Om man jämför behovet över tid så kan man se hur mycket material man behöver använda. Ur ett tekniskt perspektiv är detta säkert sant. Samtidigt menar andra personer inom branschen att man inte kan använda dessa metoder när man tar hand om människor i nöd.
  • Ett annat problem är att vissa patienter känner sig ensamma och inte får tillräckligt med tid för att umgås med personalen. Även denna punkt menar man kan lösas genom att ha ett visst antal personalmedlemmar som tar hand om de intagna.
  • Man har räknat ut att exempelvis 2 sjuksköterskor kan och hinner ta hand om ett visst antal intagna. Man har också räknat ut hur mycket tid de kan spendera med de intagna. Detta ska enligt de privata vårdbolagen räcka för att samtliga intagna ska få tillräckligt med social samverkan.

Man skulle kunna säga att tidsåtgången för varje enskild patient är den viktigaste faktorn. Förr i tiden brukade man inte mäta detta på samma sätt. Krasst sett skulle man kunna säga att det fanns mer personal.

Behöver ditt företag mer personal? Medkomp hjälper dig med bemanning.

Vad säger personalen?

Läkare och sjuksköterskor vill ha mer tid med patienterna. Det verkar råda konsensus om den saken. Så varför har regeringen accepterat de privata vårdbolagens metoder?

Svaret på denna fråga är av ekonomisk karaktär. Den nya vårdreformen genomfördes av de borgerliga politikerna. Sedan 2014 har vi dock haft en vänsterledd regering. Denna regering har haft möjligheten att gå tillbaka till de tidigare arbetsmetoderna.

Man har dock inte tagit initiativ till detta. Man kan fråga sig varför så inte har skett? Det finns förmodligen fördelar med de privata vårdbolagens arbetsmetoder. Vi har redogjort för några faktorer som kan anses vara positiva i denna artikel.

Den privata sektorn arbetar på ett effektivt sätt. Samtidigt kanske detta är mer lämpligt för kollektivet snarare den enskilde individen. Intagna som vill ha mer tid med de anställda får inte sina röster hörda. Samma förhållande gäller för sjuksköterskor och läkare.

En annan debatterad fråga är den om vinsterna i välfärden. Privata aktörer vill kunna ta ut vinster för deras arbete. De menar bland annat att de har skapat ett mer gynnsamt arbetssätt som har sparat samhället stora pengar. Samtidigt befinner vi oss i en tid där effektiviseringar är populära, speciellt om den offentliga sektorn kan spara pengar. Även vårdpersonal drabbas av corona-krisen, även om den risken inte kvantifieras i pengar.

Generellt sett skulle man kunna säga att heltidsanställda kostar mindre pengar för privata företag än den offentliga sektorn. Ett privat vårdbolag arbetar under kontrakt med staten. Staten behöver därför inte ta ansvar för deras anställda på samma sätt som för sina egna. 

Detta skapar sammantaget en komplex bild över framtiden för vården. Många politiker har insett att det finns pengar att spara, vilket har gjort att man ogärna vill gå tillbaka till det gamla systemet. Samtidigt verkar det som att en relativt stor del av befolkningen tänker på ett annat sätt. I slutet av dagen bestämmer folket vilka reformer som ska genomföras genom hur de röstar i riksdagsvalen. 

Sammanfattning

Denna artikel har försökt behandla detta ämne ur flera olika perspektiv. I grund och botten behövs det studier som verkligen kan redogöra för vad medborgarna vill ha. Det är lätt att glömma att det faktiskt är medborgarna som bestämmer över vår politik.

Ibland verkar man tro att ett visst politiskt block alltid kommer innebära förändring åt ett visst håll. Så är inte alltid fallet och man måste göra sin röst hörd för att åstadkomma förändring. Slutligen kan det nämnas att vårdsektorn alltid kommer att vara föremål för debatt. Det är en viktig del av samhällsutvecklingen och många medborgare kommer alltid att sätta vård och omsorg högst upp på prioriteringslistan. 

No Comments

Add your comment