IT-hot kan bromsa digitalisering

Skarpa inlägg varje dag

Ibland ser man filmer där allt ligger på data och de onda makterna kan kontrollera vad folk än gör och tänker. Som tur är sker detta bara på filmer, men helt klart så är dagens samhälle bra beroende på datorer. Detta i sin tur gör det sårbart vilket har visats i vissa internationella situationer. Det går att hacka sig in på så kallade privata konton eller personer i myndighetsposition vet mer än man tror.

432-5-it-hot-digitaliseringMen allt detta är bara en del av det hela, faktum är att datorer och internet är något som nästan ingen kan tänka sig att vara utan idag. Istället för att oroa sig allt för mycket om vad som skulle kunna hända så satsar de flesta på att skydda sig mot inkräktare, virus och hackare. Det är ingen tvekan om att det inte alltid är lätt, och tyvärr så sker det saker och ting. Men de positiva sidorna av att ha internet och utnyttja det till fullo är tillräckligt stora för att man ska våga ta risken.

IT på företaget

Många större och mindre företag har lagt upp det mesta på data. Lager, fakturering, löner och mycket annat kan snabbt sammankopplas eller kontrolleras. Det är lätt att få upp rapporter eller uppställningar som på ett grafiskt och enkelt sätt visar på företagets hälsa. Genom att utnyttja molntjänster kan alla ha tillgång till det mesta när som helst och var som helst. Idag är det många som jobbar på språng, man har mobila enheter och måste därmed kunna läsa av siffror och annat via internet.

IT outsourcing har blivit mycket populärt. Det innebär att en utomstående firma tar hand om allt som har med datorer och internet att göra. Om problem uppstår så ringer man bara upp dem så att de kan fixa det på ett eller annat sätt. En fördel med detta är att man har tillgång till proffs som verkligen kan allt om IT och allt där omkring. De är uppdaterade och har ofta en känsla för yrket, vilket leder till att de fortsätter lära sig och kommer upp med nya lösningar.

Dessa firmor kan också hjälpa ett företag att helt och fullt utnyttja de verktyg de har tillgängliga. Många köper in fina program och system men utnyttjar dem inte helt och fullt. Med lite hjälp och information, kanske en kortare utbildning, kan man dra full nytta av dessa fantastiska system. Datorer och allt man kan göra med dem har revolutionerat affärsvärlden på mer än ett sätt och det kan vara både lönsamt och intressant att hänga med. Läs mer om affärsapplikationer här och se om detta kan vara något för ditt företag.

Problem med digitalisering

Allt fler större administrationer strävar efter att lägga upp sina register på data. Det gör att allt flyter på smidigare och avlastar personer med allt för stora arbetsbördor. Ju mer som läggs in på data desto snabbare går det dagliga arbetet. Speciellt viktigt kan det vara inom något som vården där uppgifter kan samordnas och patienternas historia snabbt kan föras över till nästa instans.

Det har dock uppstått en del frågor runt omkring säkerheten och behovet av privatliv. Med tanke på vad som skett i vissa länder, och hur till och med privatpersoner ständigt är under cyberattack så har man ifrågasatt möjligheten till att skydda de uppgifter som ligger på data eller i molnet. Kan Sverige verkligen bli bäst i världen på att digitalisera och utnyttja denna fantastiska möjlighet? Dagens Samhälle rapporterar här om att rädsla för IT-hot kan bromsa digitalisering.

När det handlar om känsliga uppgifter som myndigheterna kan ha registrerat om olika personer, eller kanske information som har att göra med hur landet fungerar, så är det extra viktigt att dessa inte läcker ut till obehöriga personer. Det kan leda till stort lidande för dem som drabbas. Därför är det självklart att innan man skrider till verket med en enorm digitalisering så måste alla säkerhetsrutiner och frågor vara uppfyllda. Detta är ingenting som kan göras vartefter, utan uppgifterna måste vara säkra redan från första dagen.

Datorer, internet och landets framtid

Att det finns behov av digitalisering är ett faktum, allt för stor tid går idag åt till administration och vissa uppgifter som helt klart skulle kunna göras med ett litet klick på datorn. Det är dock viktigt att väga för- och nackdelarna mycket noga och se hur man kan lösa problemställningarna. Ingen vill att information ska vara lätt att komma åt, eller att en någorlunda smart hackare ska kunna ta sig in. Detta är något som regeringar och stora offentliga företag kämpar med dagligen.

Det finns många bra säkerhetsåtgärder för både företag och privatpersoner. Man kan skydda sig ganska ordentligt från det onda som finns på nätet. Förhoppningsvis kommer dessa skydd och säkerhetsåtgärder kunna utökas så att digitaliseringen inte hindras allt för länge.

No Comments

Add your comment