Hur du blir en bra hästmänniska

Skarpa inlägg varje dag

Många djur har ett rikt känsloliv samt ett behov av närhet. De har ofta olika personligheter. Detta innebär att man kanske inte kan behandla alla djur på samma sätt. När man köper en häst behöver man vara medveten om detta. Man behöver också vara medveten om att det tar tid att lära sig något.

Lära sig något nytt inkluderar nästan alltid misstag. Om man exempelvis ska lära sig att spela gitarr måste man öva och öva. Det kommer förmodligen låta rätt illa under en lång period. Detta spelar dock ingen roll. Du kommer inte direkt uppträda inför folk efter att endast ha tagit några lektioner.

När vi ska lära oss att ta hand om ett djur kommer vi också göra misstag. Problemet är dock att detta inkluderar en levande varelse. Om vi glömmer att mata djuret kommer någon att lida för det. Hästar har ett stort matbehov och även ett stort behov av omvårdnad.

Det går inte att glömma hästen i stallet i några dagar. Du måste också vara uppmärksam på skador och dylikt. Även småskador kan bli dödliga om man inte behandlar dem korrekt. Ett litet sår kan exempelvis resultera i en infektion som sprider sig i hela kroppen.

Nu har vi målat upp en rätt negativ upplevelse över hela denna process. Hur ska man kunna lära sig allting i teorin? Är det ens möjligt utan praktik?

Som tur är finns det stallägare som har flera decenniers erfarenhet. Du borde definitivt se till att ha tillgång till denna kunskap under de första åren. Så vart kan jag hitta dessa experter?

Lektioner och behandlingar strax utanför Linköping. Dessa kliniker finns dock inte bara i Linköping. Du kan hitta liknande kliniker i hela landet. 

Våga vara nybörjare

Många människor tror att de har tillräckligt med kunskap för att sköta saker och ting på egen hand. Detta gäller definitivt för någon som har tagit sig igenom de grundläggande stegen inom ett nytt område. 

För en hästägare kan det handla om de första månaderna. Man har fått in en bra rutin kring utfodring och att ge omvårdnad. I detta stadium har dock resan bara börjat. Nya hinder kommer visa sig allteftersom. 

Rutinerade hästägare är medvetna om detta. De har nämligen gjort denna resa flera gånger om. Som nybörjare måste man vara ödmjuk och våga ta hjälp. Annars riskerar hästäventyret att vara över snabbare än man tänkt.

Nedan listas några faktorer som kan vara bra att ta fasta på.

  • Fråga gärna en gång för mycket. Du måste alltid ta djurets hälsa på största allvar. Småskador kan som sagt bli livsfarliga om du inte hanterar det på korrekt sätt.
  • Betala en privattränare om du inte redan har hyrt en stallplats. Även små råd kan betyda mycket i det långa loppet. 
  • Försök engagera dig i en gemenskap som fokuserar på hästar. Du kan exempelvis försöka leta efter fysiska grupper på din ort. I annat fall kan du använda sociala medier. Det finns flera gemenskaper på nätet där man hjälper varandra.
  • Försök ta in så många råd som möjligt. Det finns ofta flera lösningar på ett problem. Alla lösningar kanske inte lämpar sig för din häst. Det kan också vara svårt för dig som privatperson att hantera vissa situationer. 
  • Slutligen bör det nämnas att det finns flera företag som specialiserar sig på distanshjälpmedel.  Det finns en rad olika tjänster, exempelvis gällande hästens hälsa. Du kan också få hjälp med utbildning och dylikt. Läs mer här om alla de tjänster du kan boka. Ibland är det en bra idé att investera pengar för att få mer kunskap. 

Hästarnas behov

Hästarna vill röra på sig dagligen.  I det fria rör de sig större delen av dygnet. De vill också äta ofta. Faktum är att de vill äta större delen av dygnet. Denna egenskap sitter djupt i deras DNA. Man kan därför inte förändra detta bara för att man sätter hästen i ett stall.

De har också ett stort behov av att röra på sig dagligen. I mindre stall är detta inte alltid möjligt. I dessa fall måste man se till att de får komma ut och röra på sig, minst en gång per dag. Helst ska de få komma ut flera gånger per dag.

De har dessutom ett stort behov av samverkan med andra hästar. I många stall är detta inte ett problem. Mindre stall kan dock under perioder endast ha en häst i stallet. Detta är farligt för deras psykiska hälsa och man måste försöka få dit andra individer så snabbt som möjligt.

I denna artikel har vi pratat om relationen mellan människor och djur. Vi har nämnt att det finns några gemensamma faktorer. Samtidigt måste man komma ihåg att djur är djur och människor är människor.

Ibland måste man jobba hårt för att skapa ett positivt förhållande mellan hästar och människor. Detta behöver inte vara något negativt. Det finns som sagt skillnader mellan oss, och en häst kan vänja sig vid att vara runt människor.

I vissa fall kan detta ta tid. Detta är extra viktigt om du avser att bli en bra ryttare. Om du ska ägna dig åt travsport kan du vidta flera åtgärder för att bli en bra ryttare. Du bör exempelvis spendera mycket tid med hästen. Massage hjälper dig bli en bättre ryttare. Du bör också anlita en rutinerad tränare.

Det tar ofta tid att bli en bra ryttare. Du måste därför satsa långsiktigt och inte leta snabba resultat. 

Vikten av att ständigt lära sig nya saker

Intressant reportage om hur du blir en bra hästmänniska. Det finns olika åsikter inom ämnet och det är sällan en bra idé att endast hämta information från en enda källa. Det är ofta i kombination med flera åsikter som man kan växa inom ämnet och skapa en egen expertis.

Du måste också vara medveten om att det finns olika typer av hästägare. Travtränare kommer exempelvis sätta lite mer press på sina djur. Detta behöver inte vara negativt så länge man har en plan för träningen.

Om du rider i hobbysyfte kanske deras metoder inte fungerar lika bra för dig. Vi måste därför lyfta vikten av att välja ett stall som passar dina förutsättningar. Det finns nämligen flera tusen stall i Sverige, där många har olika inriktningar.

Vi har redan pratat om vikten av att skapa en meningsfull vardag för hästarna. En meningsfull vardag kan variera beroende på vilka behov man har. Din häst kanske kommer att vantrivas om hen får dela stall med hästar som tävlar aktivt. 

Du bör också tänka på det stora omvårdnadsbehovet. Det är ett stort ansvar som främst ligger på dig som ägare. Det finns dock stall som kan hjälpa till med omvårdnaden. Ibland har de elever på plats som sköter en del av detta. I andra fall har de anställt professionell personal som tar hand om djurens behov.

Det kan vara en bra idé att låta en ungdom hjälpa dig med omvårdnaden. Samma ungdom vill förmodligen rida, vilket är positivt om du inte själv har tiden att vara i stallet varje dag. Vi har pratat om vikten av att låta hästarna motionera dagligen.

Man kan helt enkelt inte glömma bort motionsrundorna bara för att man själv har mycket att göra. Det finns dock hjälp att få och du bör alltid göra en analys av behovet innan du tar ett beslut.

No Comments

Add your comment