Hjälp för studenter

Skarpa inlägg varje dag

De allra flesta studenter idag är beroende av datorer. Man skriver uppsatser, forskar på internet och kommunicerar med universitetet. Många har även valt att studera på distans, och skickar in de flesta uppgifter via data. Allt detta underlättar arbetet både för dem och för skolan.

MA309-studenterFör att ge ett stöd till studenter har man helpdesk för IT. När man köper ett data program får man detta support inkluderat i priset. Man kan ofta ringa eller mejla olika tider på dygnet för att kunna få svar på de frågor man inte kan lösa själv. Stockholms Universitet har också helpdesk, det är tillgängligt för alla studenter.

När man börjar på universitetet får man flera förmåner. Till att börja med har man tillgång till skolans studentdatorer, samt dess helpdesk för IT. Man får också en egen studentmejl, som fungerar upp till sex månader efter att man avregistreras som student. Så länge man har sitt studentkort kan man låna böcker på universitetets bibliotek, kurslitteratur är dock bara för registrerade studenter. Stockholms Universitet har också helpdesk nu, vilket underlättar mycket för alla studenter.

Med sitt universitetskort kan man skriva ut dokument både i datorsalarna och på biblioteket. Ibland kan problem uppstå med de tekniska hjälpmedel man har till hands, men eftersom Stockholms Universitet har också helpdesk brukar man kunna lösa det ganska snabbt. De flesta kan redan en hel del om datorer, det är grunden för de flesta studier idag. Om inte går man bara till helpdesk för IT och får hjälp.

När universitet kommunicerar med studenterna använder de sig vanligtvis av den studentmejl man blir tilldelad vid starten. Om man vill kan man omdirigera den till en privat mejl. Man får även tillgång till en portal där man har en lär-och samarbetsplattform, kan se sina betyg och skriva ut studieintyg, samt mycket mer som kan komma upp. Om man tycker det är krångligt, speciellt i början av studierna, kan man alltid kontakta helpdesk för IT. Stockholms Universitet har också helpdesk, just för att kunna hjälpa till med datarelaterade frågor.

Idag finns det många hjälpmedel för studenter, och man gör väl i att verkligen utnyttja dem. En bra dator är en viktig del av en students utrustning, faktum är att man inte klarar sig utan. Man kan hyra licenser för olika statistikprogram, skriva och redigera alla uppgifter i de olika ordbehandlingsprogrammen och göra helt fantastiska redovisningar. Allt detta, och mer därtill, tack vare datorer och internet.

No Comments

Add your comment