Gamification lyfter svensk industri

Skarpa inlägg varje dag

Rear view of female technician repairing computer part in electronics industry

Att spela videospel på arbetstid är något som ingen arbetsgivare accepterar. Vad som däremot spridit sig på flera håll är något mycket likartat. Det är en ny form av arbetsmetoder som bygger på spel, och som har visat sig vara mycket effektiv. Gamification är något som har kommit för att stanna.

Inte så att de anställda nu kan sitta och spela hela dagarna. Men många av de principer som ligger till grund för spel kan användas i en arbetssituation. Det har visat sig engagera medarbetarna och därmed få dem att vara mer produktiva. De flesta tycker också att det höjer atmosfären på jobbet och att det blivit mer trivsamt. Med andra ord en situation där alla blir vinnare.

Lär dig mer om gamification

Naturligtvis kräver det en del förberedelser, och du måste se hur det ska kunna tillämpas på just er arbetsplats. Men olika former av gamification kan gärna användas på de flesta ställen. Speciellt när där det finns flera anställda. För inom ett företag är alla avdelningar och medarbetare viktiga. Verksamheten går framåt för att alla gör sitt bästa inom varje område. Om en kugge inte fungerar som den ska så blir alla lidande, men också tvärtom när det går bra så gynnar det alla. Bisevos föreläsning om spelfiering är på svenska och motiverar till utveckling.

En del företag har infört ett spelsystem med bonus som kan leda till materiella fördelar. De anställda får samla på sig poäng som sedan kan användas i deras nätbutik, till exempel. Lite som många flygbolag haft i flera år, fast grundat mer på vad du åstadkommer på arbetsplatsen. Det är en sporre att göra ännu bättre än igår, att ta sitt jobb på allvar och komma någon vart. Kanske vidareutbilda dig eller ta en kurs som specialisering. Allt för att gå framåt. Klicka här för att läsa mer om en säljutbildning i Stockholm som blivit mer och mer populär.

Spelfiering för både kontor och industri

Att bygga upp sin produktion runt spelets principer har visat sig fungera bra både på kontor och inom industrin. Det handlar ju mycket om att bli belönad, att nå upp till en högre nivå. Samtidigt så kan det involvera förmågan att fatta beslut, som när du har multipla valmöjligheter. Orsak och verkan, dina beslut kommer att ha ett resultat eller konsekvens. Det kan låta banalt men är faktiskt något som fungerar. Och fungerar riktigt bra uppepå allt annat. Ny Teknik tipsar om hur gamification kan lyfta svensk industri.

De flesta behöver ett lyft. Du måste ha något speciellt för att ligga steget före dina konkurrenter. Och ibland även för att få behålla dina bästa anställda. Headhunting är ganska vanlig, så om du har någon bra medarbetare så blir han eller hon en självklar måltavla för andra företag. Om det kan erbjuda bättre förhållanden så kanske du en dag står utan. Då är det mycket bättre att skapa en atmosfär där de anställda trivs. Där de känner att det finns utrymme för utveckling och tillväxt också för dem personligen. Detta brukar vara den bästa grunden för ökad produktivitet och stabil arbetsplats. Gamification som digital strategi är här för att stanna. Läs mer i den här artikeln från Dagens Media.

107-6-2-gamification-bonus-effektiv-engagerande

Nya sätt att gå framåt

Genom att satsa på gamification kan ditt företag bli ett av de ledande inom din bransch. Du kan få ett lyft och en skjuts i rätt riktning. Med tanke på hur populärt det redan blivit så kommer det helt säkert att utvecklas och användas allt mer. Kanske blir det normen inom vissa branscher i framtiden. Därför bör alla i alla fall ta reda på lite mer vad det handlar om och se om det kanske kan vara något för just dem.

Du har ingenting att förlora och allt att vinna. De flesta arbetsgivare har vid det här laget insett att det krävs något lite extra för att verkligen ta hand om sina anställda. Det blir nästan som en familj, fast med respekt och begränsningar. Tidigare var folk naturligt eller traditionellt lojala mot sina företag, medan du idag måste ge dem bra anledningar att stanna kvar. Det kan vara högre lön, ett bonussystem eller gamification.

Om du vill lyfta din industri eller företag så gäller det att ligga steget före. Att hoppa på nyheter som visat sig fungera väl och skapa en allt bättre arbetsplats. Det ska löna sig för alla att jobba nitiskt, och både produktivitet och trivsel kommer att öka. Så gott som alla idag känner till reglerna för att spela olika spel, och de kommer att känna igen principerna när de kommer upp på arbetsplatsen.

Fördelar med gamification

En av spelens grundprinciper är feedback. Hela tiden så får du någon form av återkoppling och belöning. Denna har också lagts som bas i gamification. Folk mår bättre av att ha en direkt återkoppling och det gör att dina insatser känns meningsfulla. Samtidigt så kan arbetsgivaren bygga på det hela genom att ge arbetsuppgifter som är personligt anpassade.

För en smart företagare bygger på de anställdas starka sidor. Ser till att de känner sig viktiga eller uppskattade och att de har något meningsfullt att göra. Med gamification kan arbetsplatsen få ett riktigt lyft, och alla kommer att kunna dra nytta av detta. Mer kommunikation och erkännande för de insatser som görs gör arbetet mer intressant och lockande. Alla kommer att tjäna på att kopiera spelens principer och förvandla dem till arbetsmetoder.

No Comments

Add your comment