Fångar som kämpar för sina rättigheter

Skarpa inlägg varje dag

Vissa saker känns som en självklarhet. Att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, till exempel. Eller att du ska kunna föda barn och vara mammaledig utan att förlora jobbet. Kanske är det semesterveckorna som du räknar med, och ser fram emot varje år. Men det är inte alla länder som har samma förmåner. Och även när lagarna finns så är det inte alla som följer dem på rätt sätt. 

Ibland måste du kämpa för dina rättigheter. Det kan vara något så viktigt som din anställning. Här finns det flera bra kollektivavtal och överenskommelser som reglerar marknaden. Men hela tiden är det någon som antingen bryter eller försöker bända lite på lagarna. Du kan få upprättelse men ofta så behöver du hjälp av en jurist. Det samma gäller för fångar som jobbar för sina rättigheter. Rätten att göra något som andra tar för givet. 

Viktigt att inte ge upp

Det kan kännas tungt när du är mitt uppe i en situation. När någon har behandlat dig illa eller inte riktigt rätt, och du inte är säker på vad du ska göra. Det är lätt att ge upp, men det kommer inte att lösa något. Förutom att du kan förlora både pengar och annat om du inte tar upp kampen. En del kämpar för andras rättigheter, för att det ska bli en förändring i samhället. Men ofta så behöver du bara någon som vet vad som gäller och kan hjälpa dig. RiVe har hjälpt till vid många ärenden och är alltid redo att ställa upp. 

Det lönar sig att vända sig till en specialist. En expert som koncentrerar sig på ett visst område. Om du har problem på arbetsplatsen är en jurist som kan arbetsrätt det självklara valet. Någon som inte bara kan de allmänna lagarna utan vet vilka specifika punkter som de kan ta upp. Det handlar inte bara om att vinna ett fall. Du har rätt till dina rättigheter. Rive Juridiska Byrå kan vara lösningen.

Fångar som vill ha sina rättigheter

Vissa personer är extremt kriminella. Du har bara lust att låsa in dem och kasta bort nyckeln. Men de flesta som befinner sig i fängelse är bara vanliga brottslingar. Folk som gjort mer eller mindre stora fel och som ofta har ångrat sig vid det här laget. Naturligtvis har du hårdnackade personer både inuti och utanför fängelserna. Folk som inte respekterar någon utan gör precis som de vill. Men det stora flertalet är inte likadana. 

Därför är det inte så konstigt att många fångar kämpar för sina rättigheter. Att bli behandlade som människor och få en chans att vända om. Det måste finnas ett liv utanför grindarna, så att säga. Helt klart är det inte lätt, för få personer litar på en brottsling. Däremot så finns det vissa grundläggande rättigheter som även de vill ha. Läs den intressanta artikeln i Aftonbladet om fångars rösträtt. 

Rättigheter för alla medlemmar av samhället

Nu är det inte bara fångar som måste kämpa för sina rättigheter. Dagligen så begås det felsteg, mer eller mindre medvetna, mot andras rättigheter. Det kan vara kvinnan som kommer tillbaka till jobbet efter sin mammaledighet. Hon upptäcker då att allt har förändrats och att hennes arbetsuppgifter getts till någon annan. Vilka rättigheter har hon? En expert på arbetsrätt kan hjälpa till med det. 

Ett annat exempel är det lilla företaget som försöker göra allting på ett lagenligt och korrekt sätt. Men rivalerna är inte så noga med kvitton eller arbetsgivaravgifter. Det säger sig självt att de kan hålla lägre priser, vilket skapar en obalans i konkurrensen. Ibland finns det lagar, men det betyder inte att alla går framåt på samma villkor. Starka åsikter om arbetsrätt och svart arbetskraft. 

Det är inte så lätt att lösa alla de här problemen. En del menar att fler kontroller är nödvändiga. Inom vissa branscher är det idag lag på att ha elektroniska ID-kort, för att snabbt kunna visa på vem som befinner sig på jobbet. Men kontroller och elektroniska lösningar kan vara dyra. Så det är inte så lätt som det ser ut på ytan. Därför lönar det sig att samarbeta med experterna, med jurister som har erfarenhet av liknande situationer. 

Kampen går vidare

Sverige har en lång historia med starka fackföreningar. Till och med fångarna är organiserade, säkert mer än i andra länder. Mycket av det arbete som gjorts av tidigare generationer är grunden för det relativt rättvisa samhälle som finns idag. Det finns fortfarande en hel del att prata om, att diskutera och förhandla. Men mycket är på plats och du har de grundläggande rättigheterna på plats. 

Kontroll fortsätter att vara den stora frågan. Dels så klagar folk på att storebror ser allt. Men de vill ofta att han ska se grannen eller rivalen, men hoppa över den egna firman. Kontroller brukar hjälpa, men bara tillfälligt. Efter några månader är de flesta tillbaka i samma gamla hjulspår. Fram till nästa kontroll, vill säga. 

Lagarna förfinas med tiden. Hela tiden så analyseras och ifrågasätter advokaterna det lagen har att säga. Vart efter som olika situationer uppkommer så täpper man igen hålen, och gör det svårare att böja lagen enligt sina egna åsikter. Det är klart att det hela tiden kommer att finnas öppningar som gör det svårare att få rätt. Men de är inte många så för det mesta har du en god chans att lyckas. 

Fångar har också rättigheter

Det är ofta så att minoriteter kämpar för sina rättigheter. Fångar kanske inte verkar vara en så viktig grupp. Men i länder som USA så utgör de en stor del av befolkningen. Så när de kämpar för rätten att rösta så handlar det om ganska många personer. Tidigare var det kvinnor och vissa folkslag som inte fick rösta. Det hålet har stängts, men nu är det fångarnas tur att försöka få det de anser vara sin rättighet. 

Även vanligt folk har ibland en kamp. En som du inte behöver ta itu med på egen hand. Tillsammans med kunniga jurister kan du också få upprättelse. Du behöver inte ge upp utan det går att vinna. 

No Comments

Add your comment